Vaihtoehtoisten totuuksien maailma

Vaihtoehtoista totuutta tai suoranaisia valeuutisia jakavat uutiset ja sosiaalisen median kanavat luovat tavalliselle sukankuluttajalle suuren haasteen: mihin voin uskoa? Se jolla on tarpeeksi resursseja voi perustaa oman lehden, tai jopa radio- tai TV-uutiskanavan, ja alkaa tuottaa omaa ideologiaa tukevaa uutismateriaalia. Kun mitä tahansa näkemystä tukevaa uutisointia tarpeeksi kauan ja tarpeeksi vakuuttavasti toistaa, alkaa se näyttää luotettavalta ja saada kannatusta, ja paksuimmastakin valheesta tulee lopulta monien mielissä täyttä totta. Vaihtoehtoisten faktojen maailmassa tarvitaan uudenlaista, kriittistä medialukutaitoa. Kaikkea kirjoitettua tai uutislähetyksessä sanottua ei kannata uskoa. Vaikeutena on se, että ei ole olemassa yhtään täysin objektiivista ja täysin luotettavaa informaation lähdettä. Miten siis arvioida uutistulvaa?

Kristillinen kirkko on koko historiansa painiskellut totuuden ja vaihtoehtoisen totuuden kanssa. Kirkollisessa kielenkäytössä niitä kutsutaan oikeaksi opiksi ja harhaopiksi. Oikean opin tunnistamiseksi ja väärän opin torjumiseksi kirkolle on annettu kaanon, mittatikku, oikean opin luotettava lähde, jolla kaikkea opetusta ja kaikkia näkemyksiä on arvioitava. Raamattua nimitetään ohjaavaksi ohjeeksi, joka on kaiken yläpuolella; onhan se Jumalan sana. Luterilaisella kirkolla on myös ohjattu ohje, Tunnustuskirjat, joiden ymmärretään olevan Raamatun oikea tulkinta. Suomen ev. lut. kirkon kirkkojärjestyksen ensimmäisessä pykälässä todetaan: ”Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.” Tässä on kirkolle hyvä perusta.

Raamatun ja Tunnustuskirjojen lukemiseen ja riittävään ymmärtämiseen ei tarvita erityistä medialukutaitoa. Tavallinen sisälukutaito riittää.

 

Sanansaattajan pääkirjoitus 9.10.2019