Bibliografia

Kirjallisuutta:

Maata näkyvissä
nuorten hartauskirja.
SLEY-Kirjat. Helsinki 1994

Pääsenkö minä taivaaseen?
Kustannus Oy Arkki. Helsinki 1998

Joh. 3:16
rippikoulukirja ja -materiaali
SLEY-Kirjat Oy. Helsinki 2000

Pate ja taistelu sydämistä
Aurinko Kustannus, Helsinki 2001

Jesus´ Teaching on Prayer
väitöskirja, Åbo Akademis Förlag, Åbo 2003

Unohdettu aarre
käännös Boris Salon ruotsinkielisestä alkuteoksesta.
Kustannus Oy Arkki, Helsinki 2007

Armon pisaroita
päivähartauskirja, Aurinko Kustannus 2009

Anteeksianto
Perussanoma, Kauniainen 2009

Jeesus
Perussanoma, Kauniainen 2011

Uskon siemeniä
päivähartauskirja
Aurinko Kustannus, Helsinki 2012

Kristukseen puetut
Sley-Media, Helsinki 2013

Jumala on lähellä
käännös Leif Eriksonin ruotsinkielisestä alkuteoksesta
Sley-Media, Helsinki 2014

Toivon kipinöitä
päivähartauskirja
Sley-Media, Helsinki 2017

 

Teologisia artikkeleita:

Psalm 22 in Early Christian Literature
Rewritten Bible Reconsidered. 2008

Miten A.D 30 -tapahtumista voidaan tietää?
A.D. 30. 2009

Jeesuksen viimeiset tunnit
A.D. 30. 2009

Eettiset maksiimit Uudessa testamentissa
Iustitia 30. 2014

”Eloi, Eloi, lema sabakhtani!” (Mark 15:34) –  A Cry of Despair or Trust?
The Mission of Jesus. WUNT 391. 2015.

Luominen Raamatun läpäisevänä teologisena teemana
Iustitia 31, 2015

Jesus and the Devout Psalmist of Psalm 22
Jesus and the Scriptures. Library of New Testament Studies 552. 2016.

Ylösnousemus Uudessa testamentissa
Iustitia 32, 2016